FORENINGSudvikling i specialsport

Sammen skaber vi mere foreningsliv

Ny forening i special sporten

Vi arbejder struktureret med jer der har lyst og mod på at etablere et nyt special hold i jeres forening:

Specialsport kurser: Vi afholder løbende opstarts temadage for specialsport holdet i jeres forening. Kurset bruges til ny viden, konkret planlægning og afklaring af tvivlsspørgsmål.

Pædagogisk plan: Vi hjælper jeres trænere med den rigtige didaktiske ramme for netop jeres special hold,  typisk med visuelle trænings plancher og andre værktøjer til børn og unge med særlige behov.

Rekruttering: Vi hjælper med at synliggøre jeres specialsporthold og tiltrække flere medlemmer til holdet og sparrer også omkring hvilke partnere I med fordel kan samarbejde med.

Holdleder: Vi kan ofte også allokere en frivillig holdleder til at hjælpe jer igang de første måneder.

Inklusion: Vi går i dialog med jer og jeres bestyrelse om hvordan I skaber den bedste inklusion på den lange bane, for både foreningen og børnene.

Erfaren specialsport forening

Vi sætter også fokus på jer der i forvejen har et special hold og som gerne vil have endnu flere medlemmer:

Rekruttering: Vi samarbejder med jer om hvordan vi kan skabe flow og tilgang til jeres hold. Vi har ofte mange gode idéer og muligheder for at hjælpe.

Genoplivning: Er jeres hold nødlidende, så sætter vi meget gerne ind med førstehjælp, så vi sammen får skabt en ramme omkring jeres hold, der kan holde på den lange bane.

Inklusion: Vi har masser af idéer til hvordan i fremmer inklusion også hos jer.

Netværk: Vi kender rigtig mange foreninger og vi arbejder både med uformelle netværks møder og emnebaserede temadag for specialsport foreninger.

Specialsport Guider: Er I ikke med i vores guide til jeres lokalområde, så er I hjertelig velkomne til at være med. Så bliver i en del af vores nationale bevægelse mod at dække Danmark med vejvisning til nærmeste special sport – uanset hvor i Danmark man bor.

Vores hold-udviklings-model

Baseret på erfaring med opstart af mere end 20 hold sammen med forskellige idrætsforeninger.

A

B

C

før-overvejelser

Hvordan starter vi op?

Svar på de mest typiske foreningsovervejelser..

viden-om

Bliv klædt godt på

Med viden eller kurser

eksekvering

Nu gør vi det!

Gør det selv eller lad os hjælpe.

Se også hjælpeværktøjerne nedenfor.

Målgruppen

Lad den være bred og mangfoldig – på kryds og tværs af forskellige typer særlige behov. Gruppen bliver mere harmonisk og bedre balanceret, når alle ikke er udfordret på de samme områder. Senere kan I definere mere præcist, når I ser hvem der er med.

Træner & frivillige

Jo mindre erfaring med målgruppen, jo flere redskaber og værktøj, tager vi i brug – men der er ingen krav til at man som træner skal have helt særlige egenskaber eller kendskab. Men det er godt at være mange om holdet, for så er det meget nemmere at starte en sports-fest, som deltagerene kan blive en del af.

Banetid og faciliteter

Ja – lige dér hvor alle andre også gerne vil.. mandag-fredag 16-18, eller lørdag klokken 10.. eller også bare dét der kan lade sig gøre 🙂 Gerne i nærheden af klubben..

Praktisk planlægning

Der skal være mulighed for online prøvetilmelding – kan sagtens ske gennem Specialsport.dk. Prisen skal afspejle foreningens øvrige kontingenter. 

Rekruttering

Vi starter med en online Facebook kampagne og supplerer med flyers til nærmeste specialskoler. Derefter laver vi besøg og skolesamarbejder.. målet er at starte med få deltagere og langsomt bygge op til 10-15 deltagere efter et års tid. Det er ikke en fordel at starte mange!

Opstart

Nu skal der findes velkomstgave til de nye medlemmer frem! Gerne en trøje eller noget andet sejt med klub-logo på.. i det hele taget kan dette hold ikke få for mange gaver og medaljer.

Inklusion & foreningsliv

Først skal der arbejdes med fællesskabet og den gode energi internt på holdet og med trænerstaben. Efter et års tid skal der arbejdes systematisk med at finde gode måder hvor holdet kan bidrage til det store fællesskab i klubben gennem synlighed, deltagelse og frivillighed. Stadig på helt særlige præmisser, alt efter muligheder og kompetencer..

Specialsport kufferten

I har brug for en række forskellige værktøjer til jeres nye hold og  medlemmer:

  • En holdleder til at tale med forældre
  • En Facebook gruppe til at dele billeder og film fra træningen
  • Time Timer
  • Træningsplancher
  • Markeringsmåtter
  • Postkort / flyer med praktisk information
  • Velkomstgaver
  • Synlighed i  Specialsport Guiden
imageedit 1 3528874695
flatcones 24 stk
image00030
Brik 2b
Pakke uden baggrund e1613657544839
Fyn guiden 2021 1

KLAR TIL SPECIALSPORT HOLD

LISTER TIL REFLEKTION OG OVERBLIK

Kan udfyldes og sendes til specialsport.dk mhp. at få hjælp til at opstarte specialhold i egen klub

BESLUTNINGSLISTE

TO DO LISTE

Brug listen til forberedelse eller lad Specialsport.dk hjælpe med alt det praktiske omkring opstarten.