kogebogEN

Hvordan vi udvikler, udvider og fastholder vores indsats for at øge antallet af børn med særlige behov og handicap, der deltager i fritids- og foreningsfællesskaber.

Hvem er vi

Specialsport er en frivilligbaseret non-profit NGO, der arbejder for at sikre, at alle børn og unge med særlige behov og handicap kan blive en del af et aktivt fritids- og foreningsfællesskab.

Vores mission

Vores mål er at transformere samfundet til at anerkende alle børns ret til at deltage i foreningslivet og i fritidsaktiviteter, med særligt fokus på børn og unge med særlige behov og handicap i specialskolerne. 

Vores vision

Vores vision er, at vi i 2025 har introduceret 75% af alle specialskoler i Danmark til vores sportspraktik metode, der hjælper deres elever til fritidsaktiviteter gennem en systematisk indsats på deres skole, så foreningslivets mange positive potentialer for personlig, social og sundhedsmæssig udvikling også bliver tilgængelige for alle elever med særlige behov og handicap i alle årene frem over.

Hvad vi gør

De fem søjler i vores arbejde

1. Kortlægning af muligheder

Vi formidler viden om specialsport. Vi udgiver fysiske guider over specialsporten og har udviklet verdens første onlineportal der kombinerer barrierenedsættende søgekriterier og foreningsmuligheder til mennesker med handicap.

2. Støtte til børn og familier

Rådgivning om muligheder for fritidsaktiviteter og praktisk hjælp med alt, hvad der kan stå i vejen for at deltage.

Vi arbejder fx med barnets motivation, økonomisk hjælp, praktisk støtte i aktiviteten og ledsagelse.

 

3. Samarbejde med foreninger

Hjælp til opstart af specialhold, herunder rådgivning om inklusion af børn og unge med særlige behov og handicap i foreninger. Praktisk hjælp, træningsværktøjer, kurser til trænere og ledere samt hjælp til at finde deltagere til holdene.

4. Samarbejde med skoler

Afprøvet koncept til at nå specialskolebørn på mellemtrinnet og opefter med afdækning af elevernes ønsker til fritidsaktiviteter. Håndholdt introduktion til foreningslivet i tæt samarbejde med skolens personale og forældre.

5. Udvikling af data og viden

Udvikling og formidling af data og viden om børn og unges vilkår for fritids- og foreningsliv, når de har et særligt behov eller handicap.

Vores filosofi

Vores etiske grundregler i arbejdet med at transformere samfundet, så vi opfylder alle børn og unges ret til et aktivt fritidsliv.

 • Vi udvikler vores arbejde og organisation sammen med frivillige medarbejdere og arbejder side om side for at hjælpe familier, tænke nyt og samskabe projekter.
 • Vi stræber efter at være en organisation for og med mennesker med handicap og at have en inkluderende tankegang, uanset hvilke barrierer der opstår i arbejdet som ansat eller frivillig.
 • Frivillighed er et grundvilkår i organisationen – også når man er ansat på lønnede vilkår.
 • Som lønnet i organisationen har man altid ansvar for at bringe frivillighed ind i ens arbejdsområde, med vejledning og udvikling som rettesnor – hvad enten det er den frivillige der vejleder den lønnede eller omvendt.
 • Alle i organisationen skal sikres en god balance mellem arbejdet i Specialsport.dk og andre dele af deres liv.
 • Vi stræber efter vækst for vores mission – ikke vækst for vores organisation.
 • Vi arbejder for at skabe og fremme lighed uanset handicap, køn, etnicitet og socioøkonomiske faktorer.
 • For at sikre indsatsernes bæredygtighed tilstræber vi altid en forankring af vores langsigtede løsninger uden for organisationen.

Spillets regler

De grundlæggende principper for, hvordan vi arbejder med børn og deres familier.

 • Alle børn kan drage nytte af og finde glæde i fritidsaktiviteter og fællesskaber.
 • Alt, hvad der står i vejen for at bringe et barn tættere på et aktivt fritidsliv, ser vi som en barriere, som det er vores ansvar at fjerne.
 • Vi giver ikke slip på et barn og en familie, der har brug for vores støtte, før missionen er fuldført.
 • En grundig afdækning af det enkelte barns behov er nødvendig for at udvælge en passende fritidsaktivitet.
 • Vi fokuserer altid på barnets behov og ikke på barnets handicap.
 • Vi lytter altid efter barnets stemme og ved at det enkelte barn gør det bedst mulige i situationen.
 • Vores tilgang til børn og unge i fællesskaber er baseret på grundprincipperne i Low Arousal-tankegangen og de dertil hørende teknikker.
 • Det er aldrig barnet, der skal tilpasses en aktivitet. Det er aktiviteten, der skal finde den rigtige måde at inkludere barnet på.
 • Vi bruger principper fra adfærdsdesign, når vi arbejder med familier og foreninger.
 • Det skal være nemt for familier at få adgang til vores hjælp og støtte.
 • Vi søger at styrke alle aktører inden for specialsport, herunder børn, familier, foreninger, skoler og kommuner.
 • Vi følger en evidensbaseret metode og går langt for at tilpasse vores praksis til den mest aktuelle og solide videnskabelige evidens.

Hvordan vi driver organisationen

Vores arbejdsplads, medarbejdere og rekruttering

 • Vi er 9 personer ansat, der deler 5 fuldtidsstillinger, omkring 90 frivillige og 7 frivillige bestyrelsesmedlemmer.
 • Vi har ét centralt kontor, placeret i Region Hovedstaden, som er drevet via donationer. Vi er fleksible i forhold til, hvor kontoret ligger afhængigt af hvilken virksomhed, der donerer lokaler. Lige nu er vi lokaliseret i Københavns Kommune.
 • Vi arbejder også fra hjemmearbejdspladser og fra ‘en gang om ugen kontorplads’ på specialskoler forskellige steder (for tiden på skoler i Aarhus, Rødovre og København).
 • Vi er glade for praktikker, fleksjob, arbejdsprøvninger, studerende med videre.
 • Vi mødes online og kommunikerer om arbejdet via en visuel online platform (Trello), der ophæver tid og sted, samtidig med at den skaber et godt workflow og let tilgængelighed for mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Vi kører vores interne kommunikation på både dansk og engelsk, og samarbejder gerne med frivillige fra udlandet og udlændinge, der bor i Danmark i kortere eller længere tid.
 • Vi opretter interessebaserede arbejdsteams, der samler frivillige til lærings- eller udviklingsopgaver, og vi stræber efter at gøre Specialsport.dk til et sted, hvor man som frivillig kan vokse og blive dygtigere.

Vores økonomi og samarbejdspartnere

Det grundlæggende omkring vores økonomi

 • Vores årsregnskaber og -rapporter er tilgængelige på vores hjemmeside for hvert år siden 2014.
 • I 2019 blev vi landsdækkende og opfylder kravene til at søge offentligt driftstilskud.
 • Vores hovedsponsor i 2022-24 er Egmont Fonden.
 • Vi har driftsaftaler med forskellige kommuner.
 • Vi søger derudover løbende forskellige puljer og fonde, og vi søger om sponsorstøtte til specifikke ting og aktiviteter.
 • Vi forsøger at få sponsorater til alt, hvad vi gør. For eksempel får vi sponsoreret kontorudstyr.
 • Vi vægter kvalitet meget højt, når det gælder materialer og værktøjer til det arbejde, vi udfører omkring familier og foreninger.
 • Vi har udviklet en indkøbspolitik, der balancerer behovet for kvalitet og pris, og vi indhenter altid flere tilbud, før vi foretager indkøb.
 • Vi har strenge interne politikker for, hvordan vi håndterer vores regnskab og betalinger. Vi arbejder i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og kravene til offentlige institutioner, og vores regnskab revideres af autoriseret revisor.
Specialsport teamet