Billede2 1

Det sjoveste er at springe ned i skumgraven sammen med Sofia

Kasper, gymnast hos Hvidovre Gymnastik

Egmont Fonden & Specialsport.dk

sportspraktik til specialskolebørn

Indsatser

Formålet er at udvikle en metodisk tilgang omkring hvordan vi som samfund hjælper børn med særlige behov i specialskolerne i gang med sport og foreningsliv – så alle har adgang til livslangt fællesskab og sundhed. 

Vi gør det ved at

  • opgøre aktivitetsprocenten hos forskellige typer af specialundervisningstilbud.
  • udvikle lokale comunity-boards hos deltagerkommunerne med deltagelse af skoler, foreningsliv, kommunens forvaltninger og lokale forbund og organisationer som DGI, Parasport Danmark og Specialsport.dk.
  • udvikle indsatsen omkring sportspraktikker sammen med specialskoler i samarbejdskommunerne.
  • nedbringe barriererne omkring foreningsliv og hjælpe 400 familiers børn med særlige behov i gang med sport eller meningsfulde fritidsaktiviteter.
Egm fonden logo hvid1

Metoder

Det handler om ‘at gøre det nemt’ at gå til sport. Og så handler det om at se sport som en reel mulighed. På egne vegne, når man er barn, men især at gøre forældre trygge i at der findes foreninger der kan sætte præcis de rammer op for sporten, som deres barn har brug for.

Foreningsliv og skole går sammen om at lade elever ‘sportshoppe’ forskellige sportsgrene, for at vælge sig en ‘sportspraktik’ i 4 uger.

Specialsport.dk interviewer alle forældre og hjælper med det der er svært under sportspraktikken – både omkring familien, barnet og foreningerne.

De fire uger bruges på at prøve sporten af og skabe varige løsninger på udfordringerne.

5 steps til foreningsliv e1654326901777

Partnere

Der er en række aktører som alle arbejder for at flere børn og unge med særlige behov og handicap bliver aktive med sport. Vi vil det samme, men gør det på forskellige måder – og det virker lokalt og for det barn, familie, forening eller skole, hvor indsatsen sættes ind. Men vi mangler den samlede nationale plan for ‘hvem gør hvad’. 

Sportpraktik indsatsen er ikke svaret på alting. Men vi har inviteret mange af de store aktører på området med ind i maskinrummet hos Specialsport.dk og til at vi sammen finder ud af hvad den bedst mulige indsats er og måske også hvem der vil være de bedste til at løfte de forskellige opgaver?

Og vi gør det selvfølgelig sammen med en række udvalgte kommuner, fordi det er dér det hele sker – 

LEV
videnscenter om handicap
logo IDAN
Parasport DK
DGI logo sort
SUMH Logo RGB Pos

Og vi gør det selvfølgelig sammen med en række udvalgte kommuner, fordi

  • fritidsområdet kender deres foreningsliv
  • skoleområdet har indgående kendskab til børnene
  • familieområdet har løbende kontakt til familierne
  • sundhedsområdet og handicapområdet arbejder begge med det livslange perspektiv

 

Vi samler repræsentanter fra organisationerne, foreninger, skoler og de forskellige kommunale områder i ‘Community Boards’ som sammen skal finde lokale løsninger på de udfordringer der opstår.

Aarhus kommune
placeholder

Kommune

placeholder

Kommune

placeholder

Kommune

placeholder

Kommune

Resultater

0
har været i sportspraktik indtil nu
Vi er godt på vej til målet!
0%