Din støtte går blandt andet til:

Fysiske og digitale guides

Oprettelse af ny specialhold

Samarbejde med specialskoler

Uddannelse til
trænerne og frivillig

Rådgivning og støtte til forældre

Se hvordan Specialsport.dk hjælper specialskoleelever ud i foreningsfællesskaber i fritiden, i tæt samarbejde med skolen, forældre og det lokale foreningsliv – her er det Søgårdsskolens mange forskellige parter der fortæller om hvordan de har oplevet samarbejdet med Specialsport.dk. 

Vores resultater 

11.000 elever går på specialskoler, hvor hele 85% står udenfor foreningslivet, svarende til 9.000 børn og unge. Børn og unge som har nogle af de aller sværeste handicaps og livsvilkår i Danmark. Når Specialsport.dk laver forløb med specialskoler og specialskole-klasser, bliver 50-60% af børnene aktive i foreningslivet. 

Procenter foreningsaktive elever efter en individuel sportspraktik

Succesraten for individuelle sportspraktikforløb (hvor mange børn fortsætter som medlemmer efter praktikken)

Succesraten
0%

Procenter foreningsaktive elever efter en individuel sportspraktik

11.000 elever går på specialskoler, hvor hele 85% står udenfor foreningslivet, svarende til 9.000 børn og unge. Børn og unge som har nogle af de aller sværeste handicaps og livsvilkår i Danmark. Når Specialsport.dk laver forløb med specialskoler og specialskole-klasser, bliver 50-60% af børnene aktive i foreningslivet. 

Derfor er foreningsfællesskaber livsvigtige 

Adgang til gode venner

Mennesker med handicap er 5 gange så ensomme som den gennemsnitlige dansker.

Bedre fysisk og mentalt helbred

Mennesker med handicap lever 10-15 år længere hvis de er aktive og dyrker motion, fordi man får færre livsstilssygdomme.

Større selvstændighed

Man bliver en mere aktiv samfundsborger. Både med hensyn til uddannelse, arbejde, selvstændig bolig og frivillighed i foreningslivet.