80% af alle specialskole-børn står udenfor foreningslivet

Din støtte går blandt andet til

Fysiske og digitale specialsport guider

Oprettelse af ny specialhold

Sportspraktikker til specialskole-elever

Uddannelse til
trænerne og frivillig

Rådgivning og håndholdt støtte til forældre

Muligheder som virksomhed

Vi elsker at samarbejde om både stort og småt. Har I lyst til at høre mere på en personaledag? Eller bidrage med faglige kompetencer til vores organisation? Eller tilbyde en donation? Kontakt vores stifter og leder Trine Ravn på tlf. +45 30 14 10 60 eller trine@specialsport.dk og få en snak om hvad vi kan gøre sammen – eller gå direkte til muligheden for at donere som virksomhed. 

Sådan arbejder vi

Se hvordan vi hjælper specialskoleelever ud i foreningsfællesskaber i fritiden, i tæt samarbejde med skolen, forældre og det lokale foreningsliv.

Vores resultater 

Mere end 11.000 elever går på specialskoler, hvor hele 80% står udenfor foreningslivet, svarende til 9.000 børn og unge. Børn og unge som har nogle af de aller sværeste handicaps og livsvilkår i Danmark. Når Specialsport.dk laver forløb med specialskoler og specialskole-klasser, bliver 50-60% af børnene aktive i foreningslivet.

Succesraten
0%

Procenter foreningsaktive elever efter en individuel sportspraktik

Succesraten for individuelle sportspraktikforløb (hvor mange børn fortsætter som medlemmer efter praktikken)

Derfor er foreningsfællesskaber livsvigtige 

Adgang til gode venner

Mennesker med handicap er 5 gange så ensomme som den gennemsnitlige dansker.

Bedre fysisk og mentalt helbred

Mennesker med handicap lever 10-15 år længere hvis de er aktive og dyrker motion, fordi man får færre livsstilssygdomme.

Større selvstændighed

Man bliver en mere aktiv samfundsborger. Både med hensyn til uddannelse, arbejde, selvstændig bolig og frivillighed i foreningslivet.