Alle skal have adgang til foreningslivet
- også Sofia

Sammen skaber vi bedre liv

betalingsikoner 2

Børn udenfor foreningslivet har større sandsynlighed for ensomhed, sygdom og generel udsathed.

Som børn og som voksne.

Når I støtter som virksomhed, gør I en livsændrende forskel med jeres støtte.

Specialsport.dk er en non-profit organisation, der er dedikeret til at hjælpe børn og unge med særlige behov og handicap til at deltage aktivt i foreningslivet.


Vi er fysisk til stede på specialskoler for at skabe relationer til både lærere, pædagoger, elever og forældre. Vi arrangerer sportsdage, hvor børnene bliver introduceret til forskellige idrætsmuligheder, og sportspraktikforløb, hvor børnene kommer ud i foreningerne og prøver forskellige aktiviteter. Vi hjælper foreninger godt i gang med at oprette specialhold ved at tilbyde uddannelse til trænerne og frivillige, som kan hjælpe dem med undervisningen.

Med jeres støtte kan vi hjælpe mangle flere børn og unge med særlige behov og handicap, som har brug for os. Af hjertet tak.

Jeres støtte går til

GUIDER & RÅDGIVNING

Christina S

Børn og deres familier skal tro på muligheden for at være med

Når du har et handicap, kan det være svært at se for sig, hvordan det kan være muligt at være med.

Du har brug for særlige rammer for at lykkedes og det er svært at bede om.

Vores online Specialsport Guide og fysiske kataloger kortlægger, inspirerer og viser vej til foreningslivets muligheder – lokalt lige dér hvor du bor.

FAMILIESTØTTE

Selma Katrin

Det kan være virkelig svært at få hverdagen til at hænge sammen

Der er mange forhold, der gør det sværere at blive en del af foreningslivet.

Oftest er det helt praktiske ting og bekymringer der skal afklares, men også økonomi, tid og transport kan udfordre.

Vi hjælper med alt det der er svært, så børn der oftest ingen venner har, udenfor skolen, får adgang til et lokalt fællesskab i fritiden.

HOLDSTØTTE

IFEL 046 061216 BP 1 scaled

Mange foreninger VIL det virkelig gerne, men syntes også det er svært.

Som træner eller klub er du frivillig netop for at gøre en forskel for andre.

Mange foreninger giver dog op før de kommer i gang, fordi de er bekymrede for at fejle.

Specialsport.dk hjælper hele vejen. Fra afklaring i bestyrelsen, trænerkurser, startpakker, gæstetræning og tilknytning af frivillige holdstøtter.

Specialsport © 2024 All rights reserved