Regnskaber i IFEL Specialsport

Projektregnskab – Den fælleskommunale Idrætspulje
IFEL PROJEKT FRA DEN FÆLLESKOMMUNALE IDRÆTSPULJE

REGNSKAB: PROJEKTPERIODE 1.8.2014 – 31.7.2016

2014

2015

2016

 I alt

Modtaget fra DHIF

25.000,00


30.000

55.000,00

Forbrug IFEL

7.831,75

7.052,25

40.116,00

55.000,00

Rekvisitter såsom musik, forskellige rekvisitter og Gier

798,00

1.948,00

1269,50


Transport til stævner, arrangementer ect.

Kommunikation, herunder foldere/plakater/tryk

998,00

5.104,25Drifttilskud til hjemmeside, administrationssystem

1.080,50


37.527,50


IT Udstyr

4.247,00
Diverse herunder opstart, afslutninger og generalforsamlinger

708,25


1.319,00