Tak for at være med

Vi er utrolig glade for dit engagement og støtte. Du vil modtage en kvittering til den mailadresse du har angivet.

Dine oplysninger

Dato:

Beløb:

Betalingsmiddel:

Telefon:

Email:

Navn:

Af hjertet tak

DK

Af hjertet TAK for din støtte og for at deltage i vores specialsport mission om at skabe bedre muligheder for at deltage i sportsfællesskaber for børn og unge med særlige behov og handicap. Gennem deltagelse i foreningslivet får mange flere børn med særlige behov og handicap et bedre selvværd, kommer til at bo mere selvstændigt, opleve at have gode venner, får et bedre mentalt og fysisk helbred med langt færre livsstilssygdomme – det er en livs-omvæltende-indsats vi sammen hjælper i gang.

Betalinger

Fremover vil vi hvert år i april-maj måned sende dig en reminder om dit medlemskab og betalingen af det.

Kontakt os gerne

Vi vil meget gerne også høre fra dig, hvis du har noget på hjertet. Ring eller skriv til os, hvis du har et spørgsmål, en god idé eller syntes der er noget vi skal vide. Du kan altid få fat i os på tlf. 61 70 30 60 og mail hej@specialsport.dk.

Masser af gode tanker din vej, fra Trine, Peter og resten af specialsport teamet

ENG

From the bottom of our hearts THANK YOU for your support and for participating in our special sports mission to create better opportunities to participate in club life for children and young people with special needs and disabilities. Through participation in club life, many more children with special needs and disabilities gain a better self-esteem, come to live more independently, experience having good friends, gain better mental and physical health with far fewer lifestyle diseases – it is a life-changing-effort we are launching together.

Payment 

From now on, every year in April-May, we will send you a reminder about your membership and the payment for it.

Please make contact

We would very much like to hear from you, if you have something on your mind. Call or write to us if you have a question, a good idea or thought there is something we need to know. You can always reach us on tel. 61 70 30 60 and email hej@specialsport.dk.

Lots of good thoughts your way, from Trine, Peter and the rest of the special sports team

Specialsport teamet

Velkommen til Specialsport.dk familien