Low arousal

I Specialsport.dk arbejder vi metodemæssigt ud fra Low Arousal. Vi gør det både omkring børnene, de unge, forældrene, foreningerne og med hinanden i Specialsport.dk. Vores grundholdning til verden handler om ‘at vi gør det godt, når vi kan’. Og det vi ikke kan, skal vi hjælpe hinanden med.

Når fx et barn ikke vil slippe sin forælder, eller en ung ikke vil deltage i træningen, så er det altid det helt rigtige i netop den situation. Det er i stedet vores ansvar at hjælpe barnet med autisme til at være godt forberedt på situationerne eller gøre det nemt og enkelt for barnet med udviklingshæmning at være med.

Alle forældre gør deres yderste for at gøre det godt. Specialsport foreningerne skaber de bedste rammer de har lært. Sammen sætter vi fokus på muligheder, omsorg og rummelighed omkring hinanden, samtidig med at vi arbejder med fast struktur, individuelle løsninger og udvikling af koncepter omkring specialsporten.

 

Bo Hejlskov Elvén

Dagbehandlingsskolen Skolen ved Sorte Hest har sammen med psykolog Bo Hejlskov udgivet en række små videoer om hvordan man konkret agerer med Low Arousal i forskellige situationer. Specialspor.dk har fået lov til at dele dem med dig, men tjek også deres hjemmeside, som har masser af skøn faglig og læringsmæssig inspiration www.svsh.dk. Tak for jer, Skolen ved Sorte Hest.