Vi får ofte spørgsmål til planlægning af træning for børn og unge med særlige behov og handicap. Derfor har vi lavet en guide til dig, der er træner i en forening, hvor I har et specialhold. Du får her IFEL specialsports Guide til specialsport indhold, baseret på opstart af mere end 20 special hold, med lige så mange forskellige typer sport og idrætsforeninger.

Guiden baserer sig på vores inklusionsmodel IFEL; Inclusive mindset, Form & structure, Equipment, Language equalizer.

IFELmodel.sorthvid

Inclusive mindset

Skab klubidentitet og bevægelser, der understøtter barnets identitet som klubmedlem. Ved du, at en af de største barrierer for foreningsliv, er forældre og barnets bekymring for, om barnet (og barnets handicap) er velkommen i jeres forening? En varm velkomst er guld værd! Hjertelighed, interesserende spørgsmål om ”hvordan kan vi bedst støtte Amalie under træningen?”, en lille klubgave til alle nye børn og mulighed for at få eller købe klubtøj så hurtigt som overhovedet muligt. Så er I allerede rigtig godt på vej!

Form & structure

Planlæg træningen stramt, hvor alle minutter er tænkt igennem, men vær klar til hele tiden at lave individuelle undtagelser. Det betyder konkret, at du er forberedt praktisk og mentalt, når børnene dukker op. Du har en plan for din træning, på lavest mulige niveau, så du VED, at alle får en succesoplevelse de første mange gange. Lav en fast og gentagende struktur i dine træningselementer og opbyg genkendelige ritualer om træningen. Hvis et barn keder sig allerede de første gange, så er det ikke på dette hold, de skal være. Så skal du tænke enkeltinklusion på et af jeres andre hold i stedet.

Equipment

Design børnenes adfærd under træningen ved at bruge udstyr, der intuitivt guider dem til at gøre det rigtige. Brug så meget træningsudstyr som muligt fra jeres sportsgren. Det giver styring og masser af små opgaver til børnene og deres individuelle behov for at være ”i planlagt bevægelse”. Sæt en visuel tidsviser i form af en Timetimer. Det giver ro og overblik til både dig og børnene. Læg markeringsmåtter som en rundkreds eller (lille) kø foran en øvelse. Det giver naturlig afstand, både i Corona-tider og som hensyn til barnet med en bred intimsfære. Del dit overblik omkring træningen med børnene via whiteboard, træningstavle, ophæng eller tegninger.

Language equalizer

Gør ord overflødige. Brug visuelle effekter, konkreter, tydelig mimik og kropssprog. Mange børn har mangelfulde eller sent udviklede sproglige færdigheder. Men det er uden betydning. Når træningen er planlagt godt, er forståelsen af talestrøm ikke nødvendig. En visuel plan er vigtig. Enten i form af billeder af træningsøvelser, konkrete ting der illustrerer øvelserne eller (måske på et senere tidspunkt) blot overskrifter – afhængig af dine deltageres læsekompetencer. Endnu vigtigere er din høje og præcise stemme og dine matchende kropsbevægelser – du fortæller dermed ikke, at børnene skal ”løbe derhen til keglerne”, men altid at de skal ”løbe her hen til keglerne”, mens du i tydelige hop og store bevægelser lander på det udvalgte sted. Slut altid af med en thumbs up / down evaluering. Det skaber feedback på træningen og giver også barnet med en ”svær træningsdag” mulighed for at komme tilbage på banen og slutte træningen af på en god måde alligevel.

Grafik Guide til traenere2
  • Inklusionskonsulent Simone Christiansen fra DGI har i 2019 skabt en podcast, hvor du kommer tæt på træning af børn med særlige behov: 
  • Sådan skaber I aktivitet for børn med særlige behov.
  • DGI har også lavet en håndbog om fra 2016, om Idræt til børn med særlige behov fra 2016, som kommer fint rundt om emnet. 
  •  
  • Videnscenter om Handicap har flere virkelig gode bøger som deler ud af viden – lige nu (oktober 2020) kan de alle sammen downloades gratis!Idræt flytter grænser af Annette Bentholm, Gymnastik, børn og handicap af Lene Puggaard Madsen m.fl. og Alle til Idræt af Tine Soulié m.fl.