Header Sportspraktik klasse SH scaled

Udgivelsesdato 6. februar 2023

Specialsport.dk Generalforsamling 2023

Bestyrelse, frivillige, støttemedlemmer, forældre, aktivitetsdeltagere og -medlemmer, foreninger, medarbejdere og andre interesserede med relation til organisationen inviteres hermed til ordinær til generalforsamling 2023 i Specialsport.dk.

Mandag den 27. februar 2023 kl. 18:00-19:30 i Den sorte pavillon v. Skovmoseskolen, Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre eller ONLINE via Teams

Traditionen tro vil der være lidt sødt at spise, ligesom generalforsamling har beretninger fra året der gik, regnskab, valg til bestyrelsen og revisor.

Dagsorden

      1. Valg af stemmetællere og dirigent.

      2. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

      3. Det reviderede regnskab 2022 og budget 2023 fremlægges til godkendelse.

  • Resultatopgørelse for 2022 & Balance 2022
  • Forslag til budget præsenteres på generalforsamlingen

      4. Indkomne forslag.

      5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

  • Følgende fra bestyrelsen er på valg:
   • Camilla Davidsen. Villig til genvalg.
   • Cecilie Moesby-Jensen. Villig til genvalg.
   • Sigga Birkvad. Nyvalg – Sigga har været bestyrelsesmedlem siden efteråret 2022

      6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

   • Følgende suppleant genopstiller: Jeanne Thestrup

      7. Valg af revisor for 1 år

      8. Eventuelt

Tilmelding

Vi håber vi ses til en kort og mega hyggelig aften! 

På gensyn til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, 

Peter Vesterheden

Formand