Egmont Fonden & Specialsport.dk

sportspraktik til BØRN I specialundervisning

Se filmen her og bliv klog på hvad alle mener om sportspraktik indsatsen

Indsatser

Som spireprojekt under Egmont Fonden fik vi gennem 2 år (2022-2024) mulighed for at afprøve og udvikle en metodisk tilgang omkring hvordan vi som samfund hjælper børn med særlige behov og handicap i gang med sport og foreningsliv – så alle har adgang til livslangt fællesskab og sundhed. 

358 elever fik mulighed for at komme i sportspraktik og 78% er blevet aktive medlemmer i foreningen efterfølgende.

Det vi gør

  • afklarer baseline på aktivitetsprocenten hos elever på specialskoler – så ved vi alle hvad udgangspunktet er.
  • samarbejder med skoler om at introducere familierne til muligheden for at blive foreningsaktiv. 
  • arbejder med håndholdte løsninger på de udfordringer familierne har – matche barnet til ‘den rigtige’ aktivitet, skabe tryghed omkring barnet i foreningen, finde løsninger på transport og alt muligt andet.
  • skaber flere aktiviteter sammen med det lokale foreningsliv og den kommunale kultur og fritids-forvaltning.
Egm fonden logo hvid1

Metoden

Det handler om ‘at gøre det nemt’ at være med. Og så handler det om at se sport og foreningsliv som en reel mulighed. På egne vegne, når man er barn, men især at gøre forældre trygge i at der findes foreninger der kan sætte præcis de rammer op for sporten, som deres barn har brug for.

Vi samarbejder tæt med skoler om at inspirere elever og forældre, til at lade eleverne deltage i ‘sportspraktik’ i 4 uger i foreningslivet. Det kan være via AULA, film, undervisningsmateriale eller gennem foreningernes tilstedeværelse på skolerne.

Specialsport.dk taler med alle interesserede forældre og gennemgår de forskellige muligheder for foreningsliv, ud fra præcis de vilkår som den enkelte familie og barn har. Vi hjælper derefter med dét der er svært under sportspraktikken – både omkring familien, barnet og foreningerne.

De fire uger bruges på at prøve sporten af og skabe varige løsninger på udfordringerne.

Uanset på hvilken måde vi rækker ud til forældrene, er målet altid det samme: at invitere deres barn ind i 4 ugers sportspraktik.

Teori

Vi har udviklet en model for hvordan vi skal hjælpe forskellige grupper af specialbørn. Tjek vores beskrivelse ud nedenfor.

Se Silas vælge sport til sportspraktikken i 4 uger

Resultater

Skoleforløb

Vi samarbejder med 38 forskellige skoler om at tilbyde deres elever sportspraktik .

Individuelle forløb

Alle børn med handicap kan blive tilmeldt et individuelt sportspraktik-forløb.

Landsdækkende skalering

Inden 2030 skal 3.000 elever siger JA TAK til at komme i sportspraktik 🙂

Fra 1. juli 2022 og til nu har

specialelever tilmeldt sig sportspraktik
0

Procent foreningsaktive elever efter en individuel sportspraktik

Succesrate 78%

Nogle gange laver vi forløb for hele specialskolen - se vores eksempler nedenfor

Eksempler på skoleforløb
Stensagerskolen 2022 (4.-6. klassetrin : 63 elever) SKOLE INDSATS
FØR 19%
EFTER 60%
Brøndagerskolen 2023 (4.-9. klassetrin : 66 elever) SKOLE INDSATS
FØR 13%
EFTER 44%
Fensmarkskolen 2023 (4.-9. klassetrin : 57 elever) SKOLE INDSATS
FØR 15%
EFTER 47%
Søgårdsskolen 2023 (4.-6. klassetrin : 29 elever) SKOLE INDSATS
FØR 54%
EFTER 72%
Skiftesporet 2023 (3.-7. klassetrin : 22 elever) SKOLE INDSATS
FØR 41%
EFTER 68%
Skovmoseskolen 2023 (4.-6. klassetrin : 38 elever) - OPFØLGNINGS INDSATS
FØR 43%
EFTER 66%

Kom med Frederikke til karatetræning i Glostrup Karateklub

Forankring

Indsatsen er ikke kun for sjov. Vi mener dybt alvorligt, at nu er det slut med at tænke på børn og unge med særlige behov og handicap, som nogen der naturligt ikke dyrker sport og er med i foreningsliv.  

Derfor har vi sammen med skolerne udviklet en egen-evaluerings-model så sportspraktik og overgangen til foreningslivet bliver en del af skolernes årshjul og læringsindsats, når eleverne går ind i mellemtrins-årene, hvor indsatsen er mest effektiv.

Og ikke nok med det – vi har også en mission om at fritids- og foreningsliv skal ind i lovgivningen på specialskoleområdet, hvilket i dag er helt fraværende. Så ja – der er et godt stykke vej endnu før vi er i mål. 

Skoler

Vi er vilde med, når kommunerne køber samlet ind på indsatsen og samarbejdet, fordi

  • fritidsområdet kender deres foreningsliv
  • skoleområdet har indgående kendskab til børnene
  • familieområdet har løbende kontakt til familierne
  • sundhedsområdet og handicapområdet arbejder begge med det livslange perspektiv

Men det er via skolerne og de mange lokale praksisforankrede netværk og professionelle, at vi skal finde gode lokale løsninger på de udfordringer der opstår netop i den del af Danmark. Vi har samlet nogle af vores skolepartnere her nedenfor.

Tryk og tjek de detaljerede evalueringer på vores udvalgte skolepartnere og vores samlede erfaringer 🙂

Partnere

Og heldigvis er vi ikke den eneste organisation. Der er en række aktører som alle arbejder for at flere børn og unge med særlige behov og handicap bliver aktive med sport. Vi vil det samme, men gør det på forskellige måder – og det virker lokalt og for det barn, familie, forening eller skole, hvor indsatsen sættes ind. Men vi mangler den samlede nationale plan for ‘hvem gør hvad’. 

Sportspraktik indsatsen er selvfølgelig ikke svaret på alting. Så derfor har vi inviteret mange af de store aktører på området med ind i maskinrummet hos Specialsport.dk og til, at vi sammen finder ud af hvad den bedst mulige indsats er og måske også hvem der vil være de bedste til at løfte de forskellige opgaver?

Og vi gør det selvfølgelig sammen med en række udvalgte partnere ude i kommunerne, fordi det er dér det hele sker.

LEV
landsforeningen autisme nyt logo
videnscenter om handicap
logo IDAN
Parasport DK
DGI logo sort
SUMH Logo RGB Pos
Billede2 1

Det sjoveste er at springe ned i skumgraven sammen med Sofia

Kasper, gymnast hos Hvidovre Gymnastik

Specialsport.dk metoden

Billede 5 steps til sport.2022.07 e1656784564588