Sportsfrivillig

Bliv frivillig omkring børn og unge med særlige behov

Holdledelse, specialsport-hjælper, specialsport-agent eller følgeven?

Vil du være med som frivillig i Specialsport.dk, omkring børnene og sporten i foreningerne? Vil du starte en lokalafdeling i en anden del af Danmark? Vil du arbejde med at fremme adgang til sport for børn og unge med særlige behov?

Uanset hvorfor, så er du velkommen hos Specialsport.dk Vi arbejder med at være i mellemrummet mellem familierne og foreningslivet og fjerner de barrierer og friktioner der opstår på vejen til et aktivt liv med sport, for både barnet og familien. 

Uddannelse omkring børn med særlige behov

Hold ledelse

Som holdleder er du helt tæt på foreningen og møder op til alle træninger. Du sparrer med klubbens trænere om hvordan I får alle børnene engageret i træningen og er med til at sikre at alle går glade hjem fra træningen. Du er den ekstra hånd, den der hygger med forældrene på sidelinjen eller har tid til at side i et hjørne og tage dig af et barn der lige har brug for lidt ekstra.

Det kan også være at det er dig som holdleder der går i gang med at starte et helt nyt hold op fra bunden? At det er dig der har dialogen med bestyrelsen og trænerne om hvordan I kommer godt igang? Selvfølgelig med vores fulde støtte og uddannelse bag dig :). 

Specialsport hjælper

Som specialsport-hjælper er du med til at skabe en fest til hver eneste træning! Du er den der står forrest til opvarmningen og altid løber med efter bolden. Din opgave er at skabe energi, glæde og begejstring omkring sporten, så børnene har en energi som de kan ‘træde ind i’ og blive en del af. Nok en af de vigtigste funktioner overhovedet! Uden dig, kommer festen aldrig rigtig i gang..

Det aller bedste er hvis du selv syntes det er mega sjovt at gi den gas under træningen – dét kan børnene nemlig mærke og det er dér det smitter og bliver en rigtig sportsfest!

Følgeven

Som følgeven er du helt tæt på barnet. Din opgave er at hente barnet fra skole eller hjemmet, følge til sporten og hjem igen. Men det er også din opgave at finde en anden og mere permanent ordning for transporten til og fra sport for barnet. 

Det kan være at du overtid kan træne barnet i at blive selvtransporterende og enten gå, cykle eller tage bussen selv? Eller du finder en løsning med en af de andre forældre på holdet om at køre sammen? Eller måske der er flere kammerater på skolen der vil være med og vi kan lave en dele taxa ordning? Eller at kommunen kan komme med inde over og bevillige en mere permanent følgeordning? 

Som følgeven skal du forvente en følge-periode på 3-6 måneder, hvorefter vi skal have etableret en overgang til en mere permanent løsning for barnet og familien.

Specialsport Agent

Som specialsport agent er du helt tæt på familien og dét at finde den bedst mulige foreningsløsning for barnet og netop dette barns særlige behov. Du opbygger en relation til familien og barnet, som gør at du langsomt bliver klogere på hvad barnet har lyst til og hvad som motiverer barnet. Hvilke muligheder har familien omkring de forskellige foreningsløsninger og hvilke barrierer står eventuelt i vejen?

Sammen prøver du og barnet nogle forskellige muligheder af omkring sportsgrene og foreninger, indtil I finder det der er det helt rigtige for barnet og familien. Samtidig er du i tæt dialog med resten af specialsport.dk om hvilke tiltag der kan være gode at tilbyde familien for at få det hele til at fungere.

Du er aldrig alene om beslutningerne og du har altid tæt sparring tilgængelig 🙂