MEDLEMSBETINGELSER

Tilmelding

Ved indmeldelse opnås medlemskab af IFEL specialsport, samt evt. adgang til prøvetræning på det eller de hold du har valgt. Du betaler kontingent til den forening du melder dig ind i til din sport og følger klub-partnerens betalingsbetingelser.

 

Venteliste

Det er muligt, at tilmelde sig en venteliste til et eller flere specifikke hold. Når der er en ledig plads vil I blive kontaktet pr. e-mail. I har 7 dage til at reagere ellers går pladsen til den næste på listen. Skriv på Facebook eller til info@https://specialsport.dk, hvis I ønsker at blive tilmeldt ventelisten.

 

Fortrydelse af medlemskab

Man kan altid fortryd et medlemskab hos IFEL specialsport. Skriv blot til info@https://specialsport.dk og så melder vi jer ud pr. løbende måned. Alle medlemsskaber indgået med vores samarbejds-foreninger følger samarbejdsforeningens egne regler for medlemskaber. 

 

Holdændringer

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre eller nedlægge hold, hos os eller hos vores samarbejdsforeninger, i forbindelse med manglende tilmeldinger.

Der gives ikke refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses pga. sygdom eller andre uforudsete hændelser.

 

Udmeldelse

Man kan når som helst melde sig ud af foreningen. Udmeldelsen skal sendes til info@https://specialsport.dk og skal indeholde følgende oplysninger på medlemmet navn og fødselsdato. Der ydes ikke refusion ved udmeldelse efter påbegyndt sæson.

 

Ansvar

IFEL specialsport og samarbejdsforeningerne har kun ansvar for tilmeldte medlemmer i det præcise tidsrum, hvor undervisningen på det tilmeldte hold foregår og kun i undervisningslokalet. Vælger et medlem at forlade lokalet er medlemmet uden for vores ansvarsområde. Instruktørerne på holdet må af hensyn til øvrige børn ikke forlade lokalet.

 

Brug af billeder

I forbindelse med tilmeldingen er I blevet bedt om at tage stilling til brug af billeder. Såfremt I ønsker at ændre jeres beslutning, kan I altid rette henvendelse på info@https://specialsport.dk og omgøre beslutningen.

Vi anvender billeder af medlemmer på Facebook side, i foldere, på plakater m.m. Billederne vil også blive benyttet i markedsføringsøjemed. Der vil aldrig være tale om billeder, der kan have anstødelig karakter.