FORMÅL & MÅL

Vi vil give alle danske børn og unge med særlige behov adgang til sport og foreningsliv – nu og som voksne. 

#SPECIALSPORT

#FÆLLESSKAB

#HELELIVET