Det samlede overblik

Også kaldet vores forandringsmodel for dem det handler om - børn og unge med særlige behov.

Brik 1b

Kun én ud af ti børn er aktive i en forening. Derfor skal viden om specialsport skal gøres tilgængelig for alle.

Vi udgiver Specialsport Guider, som også kan “læses” af børnene og vi  samarbejder med alle idræts- og handicap institutioner og organisationer om at gøre viden om specialsport mulighederne, bredt tilgængelig.

Vi kortlægger special sporten i Danmark sammen med foreningslivet og skaber ny samlet viden om adgang til special sport i Danmark.

Brik 1a

Brik 2b

Forældre tror ikke at sport og foreningsfællesskab er en mulighed for netop deres børn. Det siger forskningen – og vores erfaring.

Derfor samler vi på familiernes udfordringer og matcher med kreative bud på løsninger.

Vi afprøver løsningerne i praksis, sammen med skoler, forældre, kommuner og andre partnere.

Brik 2a

Brik 3b

Der er forskel på hvor stor barriererne er. For mange er viden nok. Se vores guider her.

1. Nogle har brug for rådgivning om match mellem handicap og aktivitet.

2. For andre kræver det konkrete løsninger mellem familien og foreningen.

3. Færre har brug for følgeskab og langsom indslusning til sport og forening. 

4. En del har brug for opfølgning en, to eller syv gange gennem sin barndom og ungdom. 

Brik 3a

Brik 4b

Idrætsforeningerne er et afgørende omdrejningspunkt af to årsager:

1. Mange foreninger er usikre på rollen som specialsport forening og har behov for viden og hjælp.

2. En af de største barriere for familierne, er usikkerhed på om deres børn er velkomne i foreningen.

Vi guider, underviser, udvikler hold, rekrutterer medlemmer og tilknytter frivillige holdledere og bygger bro mellem forening og familierne, under og imellem træningerne.

Brik 4a

 

Netværk og synlighed

Vi faciliterer netværk mellem holdledere og foreninger, som skal støtte hinanden og hjælpe familierne videre, hvis et barn falder fra sporten.

Vi skaber synlighed om vores mange forskellige indsatser. Vi bruger interessefora til dialog  om lokale muligheder. Vi er på Facebook, Instagram og LinkedIn.