4P8A1286 scaled e1590182443354

foreninger med lyst til specialsport og flere medlemmer

Vi elsker seje foreninger, der er vild med diversitet og skæve vinkler også i sporten.

Ny i special sporten

Vi arbejder struktureret med jer der har lyst og mod på at etablere et nyt special hold i jeres forening:

Specialsport kurser. Vi afholder løbende opstarts temadage for specialsport holdet i jeres forening. Kurset bruges til ny viden, konkret planlægning og afklaring af tvivlsspørgsmål.

Pædagogisk plan. Vi hjælper jeres trænere med den rigtige didaktiske ramme for netop jeres special hold,  typisk med visuelle trænings plancher og andre værktøjer til børn og unge med særlige behov.

Rekruttering. Vi hjælper med at synliggøre jeres specialsporthold og tiltrække flere medlemmer til holdet og sparrer også omkring hvilke partnere I med fordel kan samarbejde med.

Holdleder. Vi kan ofte også allokere en frivillig holdleder til at hjælpe jer igang de første måneder.

Inklusion. Vi går i dialog med jer og jeres bestyrelse om hvordan I skaber den bedste inklusion på den lange bane, for både foreningen og børnene.

Erfaren specialsport forening

Vi sætter også fokus på jer der i forvejen har et special hold og som gerne vil have endnu flere medlemmer:

Rekruttering. Vi samarbejder med jer om hvordan vi kan skabe flow og tilgang til jeres hold. Vi har ofte mange gode idéer og muligheder for at hjælpe.

Genoplivning. Er jeres hold nødlidende, så sætter vi meget gerne ind med førstehjælp, så vi sammen får skabt en ramme omkring jeres hold, der kan holde på den lange bane.

Inklusion. Vi har masser af idéer til hvordan i fremmer inklusion også hos jer.

Netværk. Vi kender rigtig mange foreninger og vi arbejder både med uformelle netværks møder og emnebaserede temadag for specialsport foreninger.

Specialsport Guider. Er I ikke med i vores guide til jeres lokalområde, så er I hjertelig velkomne til at være med. Så bliver i en del af vores nationale bevægelse mod at dække Danmark med vejvisning til nærmeste special sport – uanset hvor i Danmark man bor.