Medlemsbetingelser

Tilmelding

Ved indmeldelse opnås medlemskab af IFEL specialsport med én af følgende typer medlemskaber:

  • Aktivitet medlem*
  • Forældre medlem
  • Frivillig medlem
  • Støtte medlem
  • Specialsport KLUB medlem

* Når du er aktivitet medlem, betaler du kontingent til den forening du går til sport hos og du følger din specialsportsklubs betalingsbetingelser.

 

Fortrydelse af medlemskab

Man kan altid fortryd et medlemskab hos IFEL specialsport. Skriv blot til info@specialsport.dk og så melder vi jer ud pr. løbende måned. Alle medlemskaber indgået med vores samarbejdsforeninger (også benævnt ‘specialsport klubber’) følger samarbejdsforeningens egne regler for medlemskaber.

 

Udmeldelse

Man kan når som helst melde sig ud af foreningen. Udmeldelsen skal sendes til info@specialsport.dk og skal indeholde følgende oplysninger på medlemmet navn og fødselsdato. Der ydes ikke refusion ved udmeldelse.

 

Ansvar

IFEL specialsports frivillige og samarbejdsforeningerne har kun ansvar for tilmeldte medlemmer i det præcise tidsrum, hvor undervisningen på det tilmeldte hold foregår og kun i undervisningslokalet. Vælger et medlem at forlade lokalet er medlemmet uden for vores ansvarsområde. Instruktørerne på holdet må af hensyn til øvrige børn ikke forlade lokalet.

 

Brug af billeder

I forbindelse med tilmeldingen er I blevet bedt om at tage stilling til brug af billeder. Såfremt I ønsker at ændre jeres beslutning, kan I altid rette henvendelse på info@specialsport.dk og omgøre beslutningen.

Vi anvender billeder af medlemmer på sociale medier, i guider, på plakater m.m. Billederne vil også blive benyttet i markedsføringsøjemed. Der vil aldrig være tale om billeder, der kan have anstødelig karakter.