Medlems undersøgelse 2019

Formålet med undersøgelsen var at blive klogere på hvilke baggrunde medlemmerne kommer ind i IFEL specialsport med, samt at få lidt demografiske data og medlemmernes oplevelser og erfaring med sport og foreningsliv.

Vi har ikke krydstabuleret eller tolket på data, da der er alt for få besvarelser til systematisk at konkludere noget generelt. Derfor stiller vi bare data til rådighed som de er – et lille indblik i hvem vores medlemmer er og hvordan præcis de oplever special sport. 

67 har besvaret skemaet, ud af 98 udsendt.

Tidligere
Næste