IFEL Specialsport

Bestyrelsesmedlem til Specialsport.dk

Sammen hjælper vi børn med særlige behov og handicap i gang med sport

Har du lyst til at bruge din erfaring indenfor kommunikation og politisk arbejde til et rigtig godt formål, så vil vi gerne høre fra dig.

Vi er en lille landsdækkende NGO med 80+ frivillige, der er på mission for at sikre at børn med handicap får en ægte chance for at blive en del af sportsfællesskaberne rundt omkring i foreningslivet. Mere end 90% af vores ‘kunder’ står udenfor foreningslivet og alt for mange bliver voksne med livsstilssygdomme, depression, ensomhed og dør tidligere end andre. Men det gør vi noget ved!

1. Vi matcher børn og unge med særlige behov og handicap, med konkrete sportsmuligheder. Det gør vi ved at rådgive og vejlede forældre, samtidig med at vi tilbyder konkrete løsninger på specifikke udfordringer. Det kan være økonomisk eller praktisk, som fx manglende transportmulighed, hvor vi har et korps af følgevenner, der har mulighed for at følge barnet til sport i en periode. 

2.Vi kortlægger specialsporten og er på vej ud i hele Danmark. På den måde skabe vi synlighed og bedre adgang til sport for børn med handicap i hele Danmark. Du kan se vores seneste publikation fra fx Aarhus her: specialsport Guide Aarhus. Vi udgiver hvert år opdaterede versioner til foreløbig Region Hovedstaden, Fyn og øerne og Aarhus. Nordjylland, Trekantsområdet og Region Sjælland er også på vej.

3. Vi hjælper idrætsforeningerne med at blive endnu bedre. Vi afholder kurser om viden og udvikling af specialsport. Vi møder op i klubberne og støtter trænerne i at sætte den gode ramme for holdet. Vi kommer ud og giver konkret sparring, hvis et specialhold bliver udfordret på fx trivsel eller rekruttering.

Vores bestyrelse består i dag af 6 medlemmer, som alle bidrager med forskellige kompetencer til specialsport.dks mål og visioner, men vi mangler et medlem, som kan bidrage med erfaring fra det politiske miljø, og som kan gøre vores kommunikation stærk og vedkommende på de sociale platforme.

Din særlige rolle i specialsport.dks bestyrelse:

  • Koordinere og bidrage til udvikling og eksekvering af kommunikationsindsatser på hjemmesiden og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter).
  • Sikre pressens bevågenhed og interesse for SpecialSport.dk
  • Bidrage til politisk bevågenhed og interesse igennem dit allerede eksisterende netværk. 

Dine faglige kompetencer:

  • En journalistuddannelse eller anden videregående kommunikationsuddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.
  • Erfaring fra arbejde med kampagner eller organisation af indsatser i forhold til agendaer, der involverer vigtige interessenter, fx politikere, medarbejdere eller frivillige.
  • Du har gennem dit virke stor erfaring med visuel kommunikation, SoMe-content og video-produktion. 
  • Du forstår, at forskellige målgrupper skal rammes forskelligt, samt diverse kommunikation-platformes muligheder.

Arbejdet i bestyrelsen

Der afholdes årligt 4 bestyrelsesmøder samt en strategidag. Derudover forventes det, at du arbejder med dit ansvarsområde i ca. 4-5 timer pr måned afhængigt af de løbende projekter og indsatser. Bestyrelsesposten er frivilligt arbejde og således ulønnet.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte bestyrelsesformand Peter Vesterheden på pve@specialsport.dk eller telefon 50 69 58 96 eller næstformand Camilla Davidsen på camilla_davidsen@hotmail.com eller telefon 24 89 77 77.

Du kan læse mere om specialsport på www.specialsport.dk. Send din  ansøgningen til info@specialsport.dk. Ansøgning skal være os i hænde senest d. 7. december 2021.